Lõputu seiklusjanu on innustanud inimkonda minema igasse maakeranurka, tahetakse jõuda aina kaugemale ja kõrgemale. Kosmoseajastu on andnud uue võimaluse avastada maailmaruumi ning pääseda tähtedele lähemale.

Teenused, mida pakuvad satelliidid, on tänapäeval muutunud mugavaks ja iseenesest mõistetavaks. Paljud kasutajad ei adugi, et nende telefon peab asukoha määramiseks sidet mitme satelliidiga, mis asuvad Maast umbes 30 000 kilomeetri kaugusel, või et pilt nende televiisorisse jõuab satelliidilt, mis asub veel kaugemal. Ja kuigi iga missiooni lõppeesmärk ongi kasutajatele võimalikult mugavat teenust pakkuda või teaduse arengule kaasa aidata, on see vaid jäämäe tipp. Selleks, et üks või teine satelliit kosmosesse jõuaks ja seal tõrgeteta töötaks, teevad mitmete erialade inimesed ära väga suure töö.

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi ja Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi koostöös valmis näitus „Eesti jälg kosmoses – kosmose jälg Eestis“. TTÜ muuseum tutvustas oleviku ja tuleviku kosmosetehnoloogia rakendusi meie igapäevaelus, TÜ ajaloo muuseum keskendus minevikule. Koos aeti Eesti jälgi kosmoseajastus.

Galerii