KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID

SA Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseumi Algatajad (ETTMA) viib läbi 3 erinevat keskkonnahariduslikku programmi materjalide (nt kuld, plastik jt) ja toodete (nt toiduained, tarbeesemed) valdkonnas erinevatele kooliastmetele.

Keskkonnaharidusprogrammide eesmärk on selgitada õpilastele ökoloogilise tasakaalu põhimõtteid ja kujundada keskkonnasäästlikku hoiakut igapäevases tegevuses.

 

Mis on piimariiuli taga? Toidutootmise asjaolud, millega igapäevaselt kokku ei puututa.

Sihtrühm: 4.-6.klasside õpilased

Sisu ja õpieesmärk:

Näidata ja selgitada õpilastele, kuidas nende igapäevane toit jõuab müügiriiulitele ja millistest etappidest koosneb toidu tootmisahel. Õpilased saavad ülevaate, milliseid loodusressursse kasutatakse toiduainete tootmiseks, pakendamiseks ja transportimiseks. Käsitletakse nii taimse kui loomse toidu, samuti jookide tootmisahelas kasutatavaid loodusressursse. Õpilased mõistavad seoseid toidu tootmise ja loodusressursside kasutamise vahel ning vajadust toota ja tarbida keskkonnasäästlikult.

 

Mis saab minu vanast nutitelefonist ja arvutist? Jätkusuutlik ressursikasutus.

Sihtrühm:  7.-9.klasside õpilased

Sisu ja õpieesmärk:

Näidata ja selgitada õpilastele, millistest elementidest koosnevad mobiiltelefonid, arvutid ja muud igapäevaselt kasutuses olevad elektroonikaseadmed. Uuritakse, mis on seadme elukaar ja mis saab vananenud seadmest.  Milliseid toormaterjale nutitelefonide ja arvutite tootmiseks vajatakse ning kus neid leidub? Õpilased saavad ülevaate, kui ressursimahukas on tootmisprotsess ning kui vajalik on materjalide taaskasutus. Arutletakse, millised on igaühe võimalused loodusressursside säästmiseks ning materjalide taaskasutuseks.

Säästlik ressursikasutus ja tuleviku karjäärivõimalused

Sihtrühm:  10.-12.klasside õpilased

Sisu ja õpieesmärk:

Gümnaasiumiõpilased saavad ülevaate, millistes majandussektorites on tänapäeval kõige ressursimahukamad tootmisprotsessid ning millised väljakutsed seisavad nende valdkondade juhtide ja spetsialistide ees. Selgitatakse inseneeria valdkonna teadlaste ja spetsialistide olulist rolli uute tehnoloogiate ja keskkonda säästvate tootmisprotsesside väljatöötamisel ja elluviimisel. Tutvustatakse, milliseid töökohti võimaldab luua keskkonnaressursside uurimine, toormaterjalide säästlikum kasutamine, materjalide efektiivsem ümbertöötlemine ning toodete disain.