Kuigi aeg, mil kodudes loeti lehti pirruvalgel ja soojasaamiseks oli ainus võimalus ahju kütta, ei olnudki nii ammu, ei oska me siiski enam päevagi ilma küttesoojuse ja elektrita ette kujutada – need on meile nii iseenesest mõistetavaks saanud, et igapäevaste toimingute kõrval ei oskagi neid mugavusi enam hinnata.
Elektrist teame nüüdseks rohkem kui varem, kuid kas teame tegelikult kui palju vaeva on nähtud, et vajutame kodus lülitit ning lamp süttib?

Näitus tutvustab erinevad energeetika ressursse, mida Eestis kasutatakse. Saab näha, kuidas toormaterjalis olev energia muundatakse soojuseks ja elektriks, mida me väga vajame. Näitusel on demonstreeritud energiatööstuse tähtsus, andes riigile vabaduse ja majandusliku stabiilsuse ning ta tutvustab inimesi, kes on juhtinud keerukaid tootmis- ja transpordiprotsesse. Vaadatakse tulevikku läbi jätkusuutlikkuse prillide.

Kiire tehnoloogia areng nõudis insenere ning tänu sellele sai ka alguse Tallinna Tehnikaülikool. Näitusel selgitatakse võimalusi, kuidas saada inseneriks, võimalikke karjäärimudeleid ning üldist energeetika olemust.

Näitusel on Eesti energeetika pandud nii kaartile kui ka ajajoonele. Näha saab interaktiivset Eesti kaarti, millel on näha kogu Eesti energeetika süsteem: kaevandatavate ressursside asukohad, tähtsamad elektrijaamad, taastuvad energialiigid, samuti maagaasitrass ja ülekandeliinid. Lastele pakub lõbu kopa simulaator ning igaüks saab näituselt kaasa haarata tüki Eesti pruunikulda – põlevkivi.

Galerii

Video: