Töötuba põhineb näitusel “Eesti energeetika”, kus vaadatakse kõigepealt, kuidas lambid üldse põlema lähevad või kuidas radikad soojaks saavad. Räägime kogu ahela ressurssidest kuni kaevandamiseni, sealt edasi tootmise ja lõpuks tarbimiseni välja. Kõik ekskursioonid toimuvad aktiivõppe meetodil, mis tähendab, et juhendaja küsib suunavaid küsimusi ning lapsed kuulavad aktiivselt ja räägivad kaasa.

Lapsed uurimas kodumasinaid. Mis tarbib elektrienergiat kõige rohkem?

Mis on tark maja?

Mis on põlevkivi?

 

 

 

 

 

 

 

Käelise tegevusena toimub näitustunni lõpus vooluringi meisterdamine. Alates 2. klassist saab meisterdada paberkaarte, mille sisse tehakse vaskteibi, patarei ja LED-lambi abil vooluring. Töötoas saab selgeks + ja – laeng, vooluringi osad, elektrijuhtivus, avatud ja suletud vooluring ja lühis.

Töötubades pole vanusepiirnagut – ka täiskasvanud naudivad!

Kaartide näitus pärast töötuba

Südamlik robot

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisemate mängime, aga voolimismassiga. Väga mängulisel teel uurime patarei mõlemat poolt, mõtleme kuidas saavad osakesed ühest otsast teise, mis juhib ja mis ei juhi elektrit. Soolase voolimismassi abil voolime mõne kujundi, millesse juhime patareidest elektri ning paneme põlema LED-lambi. Voolimismassi, patareide, juhtmete ja LED-lambi abil saavad lapsed teada, millal lamp põlema läheb, millal ta ei põle, mis juhtub kui + ja – pooled valesti ühendada.

Tulukesega kuusk